2012, നവംബർ 7, ബുധനാഴ്‌ച

കവിതാ സമാഹാരം . ''""അബ്ദലിയിലെ നിലാരാവുകള്‍ ...""

കൂട്ടുകാരെ ...... 

അഫൈന പൂക്കുന്നു എന്നാ കഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം 

 പ്രതിഭാ കുവൈറ്റിന്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം . 
''""അബ്ദലിയിലെ നിലാരാവുകള്‍ ...""
2012 നവംബര്‍ 16 (വെള്ളി ) പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് . 
പറയാന്‍ ബാക്കി വെച്ച  അല്ലെങ്കില്‍ പറയാന്‍ മറന്നു പോയ 
പ്രവാസത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന വഴികള്‍, അതിലെ വേദനകള്‍ ...
കവിതയിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന 21 പ്രവാസി എഴുത്തുകാര്‍ . 
അവരില്‍ ഒരാളായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്‍ ഞാനും ....
കൂട്ട് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം . 
അനുഗ്രഹിക്കുക ആശീര്‍വദിക്കുക . 

സസ്നേഹം 
നിരഞ്ജന്‍ (സുജിത്ത്  മുതുകുളം) Dears,
Please see the attached Invitation letter.
Prathibha Kuwait is organising Second book releasing ceremony on 16th November 
2012 Friday at 9:30 AM at Fahaheel.
"Abdaliyile Nilaaraavukal" is a collection of 21 poems writeen by Malayalam writers  
working in Kuwait.
Novelist Mr.John Mathew will inaugurate the function.
Prof.Dr.Nandakumar Murkath will release the book. Mr.Sajeev Peter will receive the book.
Prof.John Mathew (Successline Institute) will analyse the poems.
Mr.P.C.Hareesh (Mathrubhumi), Mr.Vibheesh Thikkoti (Editor, Sopanam), 
Mr.Bargman Thomas (Novelist), Mr.Sathar Kunnil (E Jalakam), Mrs.Bessy Kadavil (Novelist),
Mrs.Shobha Chandran (Story writer), Mr.I.V.Dinesh (FOK) and Mr.Babuji Batheri (Actor, Director) 
will give falicitation speeches.
Poem recitation will be held in between.
We codially invite you to attend the function.
Please contact for further information:
Abdul Latheef Neeleswaram: 974 264 31
Jawahar.K.Engineer: 99 4041 46
Preman Illath: 5588 36210
Satheeshan Payyannur: 99 16 19 89
Prakashan Puthur: 99 40 39 25


Thanks & Regards, 

Niranjan Thamburu (Sujith Muthukulam) 
Mobile  :- 0096565824411
Mobile  :- 0096596963866
E-Mail  :- thamburu3@gmail.com
                 :- sujiths@rsintertrade.com 
Blog      :- www.niranjanthamburu.blogspot.com
                 :- www.ilakozhiyumshishirathil.blogspot.com